Jeg er, og har alltid vært, freelance og min egen herre og manager.

Det aller viktigste for meg er å levere maksimal kvalitet uansett

situasjon og derfor er det avgjørende  å ha den direkte kontakten

med oppdragsgiveren selv, så langt det lar seg gjøre.

Typiske oppdrag jeg påtar meg:

Events av ulike slag

Begravelse

Bryllup og andre høytidelige seremonier

Solosang i fbm gudstjenester

Solistroller med ensembler, orkester, band og korps

Bursdager og feiringer

Jeg har lang erfaring med å jobbe med ulike typer musikere, både

profesjonelle og amatører, og jeg opplever stor glede og verdi i

samarbeid med engasjerte musikere.

Da blir det topp musikk!

Booking

Jeg er, og har alltid vært, freelance og min egen herre og

manager.

Det aller viktigste for meg er å levere maksimal kvalitet

uansett situasjon og derfor er det avgjørende  å ha den

direkte kontakten med oppdragsgiveren selv, så langt

det lar seg gjøre.

Typiske oppdrag jeg påtar meg:

Events av ulike slag

Begravelse

Bryllup og andre høytidelige seremonier

Solosang i fbm gudstjenester

Solistroller med ensembler, orkester, band og korps

Bursdager og feiringer

Jeg har lang erfaring med å jobbe med ulike typer

musikere, både profesjonelle og amatører, og jeg

opplever stor glede og verdi i samarbeid med engasjerte

musikere.

Da blir det topp musikk!