Følgende CD'er kan bestilles via epost til petter@pavestad.no: "Sjelefred", Petter Simonsen og Nils Einar Vinjor, kr 200,- "Lile", Ensemble Giorgi, kr 150,-   I tillegg til prisene kommer porto. Det er nå mulighet for å høre, kjøpe og laste ned musikken på  iTunes, TIDAL og Spotify.  ~ Trykk på logo
Sjelefred på Sjelefred på "Lile", Ensemble Giorgi på Lile på
Følgende CD'er kan bestilles via epost til petter@pavestad.no: "Sjelefred", Petter Simonsen og Nils Einar Vinjor, kr 200,- "Lile", Ensemble Giorgi, kr 150,-   I tillegg til prisene kommer porto. Det er nå mulighet for å høre, kjøpe og laste ned musikken på  iTunes, TIDAL og Spotify.  ~ Trykk på logo
Sjelefred på Sjelefred på "Lile", Ensemble Giorgi på Lile på